Klauzula Informacyjna

Strona główna / Klauzula Informacyjna

  Klauzula informacyjna Raider System
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Raider System Marta Brożyna z siedzibą w Kielcach przy ulicy Transportowców 20, NIP:  657-105-57-53 REGON:  290700623

2. Dane kontaktowe:  e-mail: raider@raider.com.pl / tel. +48 41-346-31-61 / strona: raider.iveco.pl

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w związku z udzieloną zgodą,  na poczet realizacji procesu rekrutacji.

4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli dokumentów aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
      6a. osobiście w siedzibie firmy Raider System
      
6b. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@raider.com.pl

7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 48 miesięcy od daty wpłynięcia. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe. Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.